Timebestilling / E – kommunikasjon / E- konsultasjon

Ved å trykke på selvbetjening på denne siden – blir du dirigert videre til helsenorge.no.  Der må du logge inn med bankid på mobil

Vi bruker IKKE lenger besoklegen.no

Du vil på helsenorge.no få muligheten til å :

  • Bestille time hos din fastlege   DET ER IKKE MULIG Å BESTILLE ORDINÆRE  TIMER ONLINE FOR ØYEBLIKKET
  • Bestille E-konsultasjon hos  din fastlege.
  • Gå inn på din bruker på helsenorge for å hente ut prøvesvar /brev fra legen
  • E-kommunikasjon med fastlegekontoret
  • Bestille E-resepter

Når du kommer inn på din side på helsenorge.no – trykker du på navnet til din fastlege.    Da vil du ulike valgene komme opp.

 

 

Vi kan ta ordinære konsultasjoner før kl 1200 .  Ring kontoret for timebestilling.

Vi tar ikke imot timebestilling med  symptomer på øvre luftveis infeksjoner – det skal i størst mulig grad vurderes over e-konsultasjon /video – eller henvises til legevakten /luftveislegevakt.

Har du en kronisk sykdom ( høyt blodtrykk, diabetes, bruker blodfortynnende, psykisk sykdom eller har hjerte /kar sykdom ) – kan du ringe oss – eller sende forespørsel om time via e-kommunikasjon.

Vær oppmerksom på at det vil tilkomme en egenadel for E-konsultasjon – lik konsultasjonstakst – som vil bli fakturert i etterkant av konsultasjonen!

I disse “koronatider” vil det ikke tilkomme fakturagebyr.

 

Vi ber deg om IKKE å oppsøke legesenteret for blodprøver /drop in / bestilling av time mm.   Ta kontakt pr telefon eller e-kommunikasjon. 

 

Nye pasienter ved senteret : Vær oppmerksom på at du IKKE kan bestille time hos din nye fastlege før 1. i påfølgende måned etter fastlegebyttet.  Dette fordi vi ikke har mottatt opplysninger /personalia fra Helfo.

http://www.helfo.no/privatperson/Sider/fastlegebytte-gjor-du-enkelt-pa-nett.aspx