Timebestilling / E – kommunikasjon / E- konsultasjon

Ved å trykke på selvbetjening på denne siden – blir du dirigert videre til helsenorge.no.  Der må du logge inn med bankid på mobil

Vi bruker IKKE lenger besoklegen.no

Du vil på helsenorge.no få muligheten til å :

  • Bestille time hos din fastlege  (For tiden ikke tilgjengelig)
  • Bestille E-konsultasjon hos  din fastlege.
  • Gå inn på din bruker på helsenorge for å hente ut prøvesvar /brev fra legen
  • E-kommunikasjon med fastlegekontoret
  • Bestille E-resepter

Når du kommer inn på din side på helsenorge.no – trykker du på navnet til din fastlege.    Da vil de ulike valgene /innstillingene komme opp.

 

 

Vi tar ikke imot timebestilling med  symptomer på øvre luftveis infeksjoner – det skal i størst mulig grad vurderes over e-konsultasjon /video – eller henvises til legevakten /luftveislegevakt/korona test.

Vi oppfordrer våre pasienter til å benytte munnbind ved besøk /konsultasjon på vårt legekontor.    

Telefonnummer til korona telefonen i Bærum:  67 50 59 99   / korona telefon i Asker: 66 71 59 99 / Korona telefon i Oslo  21 80 21 82

Telefonnummer Asker og Bærum legevakt:   116 117

Du kan ikke bestille time hvis du befinner deg i karantene.

Vær oppmerksom på at det vil tilkomme en egenadel for E-konsultasjon – lik konsultasjonstakst – som vil bli fakturert i etterkant av konsultasjonen!

Det vil tilkomme et fakturagebyr.   Hvis du ønsker å unngå faktura gebyret  – kan du møte opp på legekontoret – samme dag – og betale på vår automat.  Avtal dette med legen ved e-konsultasjonen.

Vi ber deg om IKKE å oppsøke legesenteret UTEN AVTALE  (for blodprøver /drop in / bestilling av time mm ).  Da vil du bli avvist.

 Ta kontakt pr telefon eller e-kommunikasjon. 

 

Nye pasienter ved senteret : Vær oppmerksom på at du IKKE kan bestille time hos din nye fastlege før 1. i påfølgende måned etter fastlegebyttet.  Dette fordi vi ikke har mottatt opplysninger /personalia fra Helfo.

http://www.helfo.no/privatperson/Sider/fastlegebytte-gjor-du-enkelt-pa-nett.aspx