Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. 

Barn under 16 år er gratis.

Svangerskapskontroller er gratis.

Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin  212 kr (+ kr 10 ved ekstra tidsbruk)
 • Konsultasjon hos allmennlege uten spesialitet 160 kr (+ kr 10 ved ekstra tidsbruk)
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving  58 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr

For andre tjenester som ikke omfattes av normaltariffen:

 • Førerkortattest   fra 500 til 700 kr  (avhengig av tidsbruk)
 • Søknad TT-kort / P- tillatelse  250 kr
 • Søknad tildelingskontoret  fra kr 300.-
 • Fraværsattest skole (i tillegg til konsultasjonstakst) fra kr 150.
 • Korte attester (utvidet eksamenstid, allergi, reiseavbestilling)  fra kr 250.-
 • For utvidede attester gjelder egne priser (opptak skoler/studier, dykkerattester, adopsjon og fosterforeldre)
 • Ekspedisjonsgebyr for tilsendt prøvesvar, henvisning, epost mm   59 kr
 • Setting av vaksiner ( uten samtidig time)  kr. 200,-  (gjelder både voksne og  barn).

KONSULTASJONSHONORAR KOMMER I TILLEGG HVIS DU TAR OPP MEDISINSKE SPØRSMÅL UTENOM ATTESTEN.

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Sårskift, injeksjoner, materiell til undersøkelser etter utstyrsbruk
 • Priser i henhold til normaltariffen

Sesongvaksinering:

 • Influensavaksine  300 kr

Avbestilling / ikke  møtt til time:

 • For bestilt time som ikke benyttes – dvs at pasient uteblir eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid – blir det avkrevet konsultasjonshonorar pålydende 259.- (spes alm med ) og 190 kr (allmennlege)
 • Dette gjelder også for barn og gravide.