Konsultasjonstid

I allmennpraksis er ofte problemstillinger uavklarte når pasienten kommer til oppsatt time.  I en travel allmennpraksis kan mye skje underveis og vi må av den grunn prioritere akutt sykdom og skade.

Alle pasienter ved legesenteret – må påberegne ventetid/forsinkelse – grunnet legens plikt til å yte akutt hjelp i løpet av dagen.

Her på Bekkestualegene tilstreber vi å gi et fleksibelt og tilpasset tilbud som omfatter at vi bruker kortere tid på enkle tilstander og forespørsler for å kunne avsette mer tid til mer sammensatte problemstillinger.

Det betyr at vi må sette en grense for hvor mange problemstillinger du som pasient –  får tid til å ta opp på den enkelte konsultasjon.  Du bør derfor tenke igjennom  – før konsultasjonen – hva som er viktig for deg å få tatt opp med legen.  Blir det for mange problemstillinger – må ny time avtales.

Vi har ulike typer konsultasjoner.  Øyeblikkelig hjelp timer som kan tilbys daglig – ved å kontakte legesenteret pr tlf. mellom kl 08.00 – 08.30.  Disse timene har kun tid til aktuell akutt problemstilling og tar ca. 5 – 10 minutter.  Vanlige konsultasjonstimer har en varighet på mellom 10 – 20 minutter.  Her må antall problemstillinger reduseres.  Vi kan også tilby resept timer.  Dette er konsultasjoner som kun omfatter 1 forespørsel feks.  resept, henvisning (rutinekontroll spesialist) og rekvisisjoner.  Konsultasjonsvarighet er her 5 – 10 minutter.