Rutiner ved blodprøvesvar !!

Det blir ikke  automatisk sendt ut svar på blodprøver med mindre de er patologiske (unormale) – hvis ikke annet er avtalt med legen.

Vil du ha oppfølging etter blodprøver – bes du bestille ny time ca. 1 – 2 uker etter blodprøvetaking for oppfølging.

Har du tatt prøver og ikke hører noe – kan du gå ut ifra at alt er normalt.  Hvis du fremdeles har et vedvarende problem bes du bestille ny time hos din fastlege.