Koronavirus-infeksjon (Covid – 19)

 

 

korona bærum kommune

Vi vil f.o.m Mandag 16.03.20 – ha mye strengere rutiner på hvem som kommer på vårt legekontor.    Alle må bidra til at smitten ikke spres.

Vi henstiller ALLE om ikke å møte på legekontoret – uten timeavtale !

Uansett må du ta kontakt med oss på telefonen : 67 11 33 66 – for at vi kan vurdere om du skal møte opp  eller om  det blir video – eller  E-konsultasjon.

Mer oppdatert informasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/