Koronavirus-infeksjon (Covid – 19)

 

 

korona bærum kommune

Vi henstiller ALLE om ikke å møte på legekontoret – uten timeavtale !

Vi ønsker at alle som skal komme til legekontoret – benytter munnbind i legekontorets lokaler – både på venterom og under konsultasjon.

Vi har låste dører – alle må fylle ut avklarings skjema før de slippes inn på legekontoret.   Ring på døren når skjemaet er fylt ut.

Alle må ta kontakt med oss på telefonen : 67 11 33 66 – for at vi kan vurdere om du skal møte opp  eller om  det blir video – eller  E-konsultasjon.  IKKE MØT OPP!

Mer oppdatert informasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/