Influensavaksine for sesongen 2020 / 2021

 Viktig informasjon om årets Influensa vaksinering .

VI HAR NÅ MOTTATT ÅRETS VAKSINER FOR SESONG INFLUENSA.

Ta kontakt pr. telefon – 67 11 33 66 – for å få tildelt tid for vaksinering.

Alle influensavaksiner er FORBEHOLDT  målgruppene (se nedenfor).   ALLE andre må vente til etter  1. desember.

Det er ikke mulig å ta vaksinen på drop-in i år grunnet Covid – 19 situasjonen.

ALLE må ringe oss for å få tildelt en time for vaksinering.   Dette vil foregå på ettermiddagen når det ikke er annen aktivitet på senteret- samt fredager etter stengetid.

 

Regjeringen sørger i år for at de som er i risikogruppen for alvorlig influensa – bare betaler en egenandel på 50 kr.  For de med FRIKORT – vil vaksinen være gratis.

 

Hvem bør vaksinere seg?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper:

 •         Helsepersonll som har pasientkontakt
 •         Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar.
 •         Svinerøktere som har regelmessig kontakt med levende griser.