Influensavaksine for sesongen 2019 / 2020

 

Influensavaksinering .

Influensavaksinering for sesong 2019/2020 starter Mandag 14.10.19

Vi vaksinerer Mandag , Tirsdag og Torsdag  – mellom kl 13:00 og 14:30.   Ingen drop in vaksinering Onsdager og Fredager.   Du trenger ingen time for dette.   Du må beregne litt ventetid – samt 20 minutters observasjon etter vaksinering.

Prisen for årets influensavaksine er kr. 350,-

 

Hvem bør vaksinere seg?

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa er:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt infeksjonsresistens
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege