Influensavaksine for sesongen 2018 / 2019

 

Influensavaksinering for sesong  2018 / 2019 er igang.

Vi har mottatt årets influensavaksine og følgende dager og tider vil være tilgjengelig for vaksinering:

Mandag tom Torsdag – mellom kl 1300 – 1430  (Fredager vaksinerer vi ikke – med mindre du har time hos lege)

Du trenger ikke å bestille time for dette – da vi betjener “drop-in” på vaksinering.

Du må beregne god tid – da det kan være kø på laboratoriet samt at du må sitte å vente i 20 minutter etter vaksinering.

Årets vaksine koster kr: 275,-

 

Hvem bør vaksinere seg?

Influensavaksine er først og fremst anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa er:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt infeksjonsresistens
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege